Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Vinner av essaykonkurranse hevder at markedsøkonomi og et kommersielt samfunn er viktigere for tillit mellom folk enn velferdsstaten
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.