Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte
Vinner av essaykonkurranse hevder at markedsøkonomi og et kommersielt samfunn er viktigere for tillit mellom folk enn velferdsstaten
Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.