Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Nyhetsarkiv for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Ny forsking ved HEMIL-senteret syner at vene- og familieforhold i oppveksten speler ei stor rolle for kroppsbilete og sjølvbilete hjå vaksne.