Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Nyhetsarkiv for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Universitetslektor Milfrid Tonheim har nylig blitt intervjuet av Kilden kjønnsforskning.no
26 og 27 oktober ble den årlige stipendiatsamlingen ved Psykologiske Fakultetet avholdt på Solstrand hotell.