Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Nyhetsarkiv for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?