Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Nyhetsarkiv for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.