Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Nyhetsarkiv for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.