Hjem
Christiekonferansen

Nyhetsarkiv for Christiekonferansen

Det må satses mer på universitetene om vi skal bli like konkurransedyktige som nabolandet, mener rektor Sigmund Grønmo.
Få snakker om det, men alle vet det: Vi skal alle dø! Slik startet Grete Eriksen teksten som vant UiB, BT og Studentersamfunnets skrivekonkurranse om kunnskap.
Solid forskning, en tydelig stemme og forståelig presentasjon av komplekse problemstillinger, trekkes frem som noen av årsakene.
Går vår velferd på bekostning av andres? Hvilken rolle spiller kunnskap for velferd? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på UiBs fjerde Christiekonferanse.