Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Nature-artikkel med ny viten om cellekommunikasjon.
Hva er hemmeligheten bak et masterkull der samtlige får gode resultater på normert tid?