Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

En ny PET-basert metode for visualisering og kvantitering av filtrasjon i nyrene er utviklet.