Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Linda Stuhr og medarbeidere har vist at økt oksygentilgang til kreftsvulster hemmer både vekst og kardannelse (angiogenesen).
Et av de evige spørsmålene blant masterstudenter er ”hva blir jeg etter studiet?” På medisinsk biologi sin alumnusdag kom tidligere masterstudenter tilbake for å fortelle om sitt møte med arbeidslivet.