Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Et legemiddel fra Bergenbio med utspring fra Universitetet i Bergen er valgt ut som det første av tre mulige medikamenter for behandling av korona-pasienter.
Aktin er det mest tilstedeværende proteinet i menneskeceller og er involvert i en rekke funksjoner inkludert styring av cellens arkitektur, cellebevegelse og celledeling. Nylig identifiserte UiB forskere NAA80 som en aktin regulator som lenge hadde vært ukjent. Nå avslører strukturen til NAA80 bundet til aktin og profilin hvordan denne regulatoren virker.