Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Utfra tidligere forskning har man antatt at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes. Men nå har forskning i Bergen vist at dette ikke er tilfellet, Golfstrømmen holder seg stabil.
Geofysisk institutt har i samarbeid med universitetene i Århus, på Island og på Færøyene utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram - MARECLIM.
Forskerutdanningen i klimadynamikk får 24 millioner kroner i tilskudd. Pengene følger den nye statusen som nasjonal forskerskole. Skolens leder, Tore Furevik, er ikke misfornøyd med det.