Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Max Planck institutt for biogeokjemi og CarboSchools-konsortiet inviterer lærere, forskere og andre som er interesserte i klimaforandringer til konferanse i Jena, Tyskland i midten av april.
Isdekket skiller Nordishavet fra de andre store havområdene i verden. Den sterke tilbakegangen i sjøis de siste årene gir et naturlig søkelys på prosesser som (de)stabiliserer isen. Et sentralt bidrag til et stabilt isdekke i Arktis er den ”kalde haloklinen”, et stabilt sjiktet vannlag som forhindrer effektiv varmetransport fra varmere vann i dypet til havoverflaten og isen.