Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

For første gang er det tallfestet hvordan havets varmetransport reflekteres i utbredelsen av sjøis i Barentshavet.