Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Førsteamanuensis Thomas Spengler på Geofysisk institutt er kåret til årets foreleser på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Et 5-årig internasjonalt forskningsprosjekt for å studere bruken av ubemannede småfly i atmosfæreforskning blir avsluttet i år.
Å kunne formidle forskningen har blitt en like viktig del av det å forske som å få gode vitenskapelige resultat.