Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Hvordan vil marine økosystemer takle globale klimaendringer? En stor internasjonal konferanse i Bergen samler verdens forskere på temaet.
Med fordypning i jordvarme, tidevann og offshore vind, er UiBs første masterstudenter i fornybar energi godt rustet til å ta oss med inn i fornybarsamfunnet.
Riksantikvaren freder 33 historiske bygninger ved Universitetet i Bergen. - Det får ikke konsekvenser for restaurering av bygningene, sier universitetsdirektøren.
Petroleumsforskning er ikke uetisk i seg selv, konkluderer Den nasjonale forskningsetiske komiteen NENT. – Det er vi fornøyde med. Samtidig skal UiB satse enda mer på forskning innen klima- og energiomstilling, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.
Både Japan og Noreg er marine nasjonar med mange felles interesser. Marin sektor og -forsking er temaet for årets Norway-Japan Science Week.