Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Hva har vindstyrke og havtemperatur å si for havnivået i Stillehavet? Les mer i BT Innsikt!
Universitetet i Bergen samler bredden av sine polarforskere. Målet er et fremtidig polarsenter i Bergen.
Det globale karbonbudsjettet for 2013 er klart. Det tegner ikke noe oppløftende bilde for fremtiden.
Allerede for sju millioner år siden begynte det store området i Nord-Afrika å bli en ørken.