Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Prosessen for utarbeidelse av ny strategi for MN-fakultetet er igang, og torsdag 27. november holdt dekanatet allmøte for ansatte og studenter.
Elisabeth M. Lysebo blir ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Få innsikt i hvorfor vi kan vente oss mer ekstremnedbør og hvilke konsekvenser issmelting i Arktis og Grønland kan få. Vann er hovedtemaet i 2°C.
– Omstillingen til lavutslippssamfunnet kan ikke utsettes, sier Eystein Jansen, etter at FNs klimapanel offentliggjorde sin konkluderende rapport søndag.
Asgeir Sorteberg mener det er en risikosport å ikke gjøre noe med klimaforandringene. Vi har spurt ham hvorfor vi bør stole på klimaforskernes spådommer.