Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som ble presentert på Klimatilpasningskonferansen 22. september.
UiB si heilt nye satsing på opne nettkurs har gjort det mogeleg for Anne Ingeborg F. Reiestad og tusenvis av andre å gå på klima-førelesing i lunsjen.
Regjeringen varslet 01. september 2015 at de starter arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljø i Bergen.