Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Tre klimaprosjekt med tilknyting til UiB får støtte frå Horisont 2020.
Nansensenteret og Stein Sandven leier prosjektet som får 15,5 millionar Euro for å bygge eit betre observasjonssystem i Arktis. Også to andre nyfinanserte EU-prosjekt involverer Bjerknesforskarar og forskarar frå Universitetet i Bergen.
Professor Terje Tvedt kritiserer samfunnsfagene for å være "vannblinde".
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen rosar samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Amalie Skram videregående skole.