Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Universitetet i Bergen er 1 av 5 universitet i Europa som høsten 2016 og våren 2017 skal være med i en værvarslingskonkurranse der maksimum og minimum temperatur samt nedbør skal varsles for to døgn fram i tid.
Folk fra mange forskjellige institutt hadde funnet veien til Kvarteret tirsdag 17. mars 2015 for å høre om nordlys.
"Arven etter Nansen"-prosjektet styrkes i statsbudsjettet. MatNat-fakultetet har en sentral plass i nasjonale satsingsområder.
Strategiske UiB-valg, endret finansiering og en verden i endring gjør at Scenario 2030-prosessen kan føre til store endringer. På et allmøte fortalte dekan Helge Dahle hva fakultetet står foran.