Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Mengden av grunnstoffet selen i regnet som faller i Wales øker i takt med mengden planteplankton i Nord-Atlanteren, viser ny studie.
Geofysisk Institutt er hundre år i 2017, og i oktober vart jubileet markert med eit vitskapleg symposium om klima, energi og geofysikk
På Fridtjof Nansens fødselsdag ble Elin Darelius tildelt Framkomiteens pris for polarforskning sammen med Jan Inge Faleide, ved UiO.
Hun klarer å være en banebrytende informatiker og dyktig underviser. Nå er hun kåret til årets underviser ved MatNat.