Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

UiB får tre av fem av landets Consolidator Grants frå det europeiske forskingsrådet (ERC).
Erwin Lambert disputerer 29. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “On freshwater and the density-driven circulation in the northern seas”.
Seriøs jobbing over tid har gitt gode resultater.
Korleis vil klimaet på jorda vera i framtida? Noel Keenlyside arbeider hardt for at vi skal vita meir.
Etter en intens debatt har Fakultetsstyret konkludert: Når molekylærbiologene slås sammen med biologene skal det nye instituttet hete Institutt for biovitenskap.
UiB skal være internasjonalt ledende innenfor feltet «Klima og energiomstilling». Sammen med partnere skal vi gjennom klyngeutvikling, senterdannelser og økt tverrfaglighet utvikle ett av Europas sterkeste universitet innenfor feltet.