Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

– Midlere breddegrader er et eneste stort kaotisk rot, sier Camille Li.
SNOWISO starta toktsesongen på EastGRIP-basen på Grønlandsisen.
At Golfstrømmen gjør det varmere i Nord-Europa fordi den frakter varmt vann nordover, er velkjent. Ny forskning viser at det varme vannet også påvirker stormbaner så langt unna som Stillehavet.
An Express overview over 15 recent Polar Science articles from Bergen were presented on Wednesday May 15. Bjerknes Lecture Room (West Wing, Geophysical Institute, 4th floor)