Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Verda står ovafor store samfunnsutfordringar. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke ein revidert strategi som syner at naturvitskap og teknologi er naudsynt for ei berekraftig samfunnsutvikling.