Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Observasjoner nord for Svalbard viser energioverføring fra tidevannsstrømmer til turbulens.
Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.