Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Havforskaren Fiamma Straneo vert æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Den banebrytande og verdsleiande oseanografen er føreslått av Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.
Regjeringa opnar for at det skal produserast nesten like mykje kraft frå havvind som frå vasskraft i Noreg innan 2040. – I tråd med kva UiB tilrår, seier havvindprofessor Finn Gunnar Nielsen.
Opp mot 8000 bergensere tok turen til Marineholmen. Slik var kunnskapsfestivalen til realfagene med venner.