Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

14th December 2022 the University of Bergen (UiB) and Bergen Offshore Wind Centre (BOW) launched a new and free e-learning course on offshore wind. The course has been developed in cooperation with Aker Solutions, Head Energy, NorSea Group and Eviny and is financed by the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har lagt ut et gratis introduksjonskurs i havvind på nett. Å tilby en slik lavterskel innføring i et fagfelt, er nytt i UiB-sammenheng. Behovet for havvindkompetanse er stort, ifølge næringslivet.
Kjemisk institutt mottar i år HMS-prisen til Mat.Nat. for sitt målrettete arbeid med avfallshåndtering og lagring av kjemikalier.