Hjem

Kvartære geosystemer

Nyhetsarkiv for Kvartære geosystemer

Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.