Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.