Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Torsdag 26. mai 2011 disputerte Eivind W. N. Støren til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Espen N. Vaular, institutt for kjemi, disputerte for PhD-graden torsdag 26. mai. Vaular har vært tilknyttet det GEO-ledede "Gas hydrates on the Norwegian-Barents Sea-Svalbard margin"-prosjektet (NFR-Petromaks)