Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Maria Blinova forsvarte sin avhandling for PhD-graden, fredag 18.november 2011.
Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.
Fredag 28. oktober 2011 disputerte Herbjørn P. Heggen til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen