Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Marcus Landschulze, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 30.10.2013
I midten av oktober vart det fyste arbeidsmøtet i det nyleg oppstarta GLANAM-prosjektet halden på Holmavatn, Jæren. Arbeidsmøtet hadde 35 deltakarar frå dei samarbeidande institusjonane.
Trond Kvarven, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 23.10.2013.
In mid-September the first annual workshop in the newly started GLANAM-project was held at Holmavatn, Jæren. The workshop had 35 participants from the co-operating institutions.