Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Professor Stein Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap, besøkte Det Polske Vitenskapsakademiet (PAN), i Warszawa
Sjøisen i Arktis og isen på Grønland smelter i stor hastighet. Smeltingen de siste ti årene overgår det klimamodellene har beregnet.