Hjem

Kvartære geosystemer

Nyhetsarkiv for Kvartære geosystemer

Tiden frem til 2030 kan vli avgjørende, sier professor Eystein Jansen ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Bjerknessenteret.