Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

En ny forskerskole i geofag skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner. Norges forskningsråd støtter skolen med rundt 20 millioner kroner.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.