Hjem
Kvartære geosystemer

Nyhetsarkiv for Kvartære geosystemer

Bre-arkeologiske funn fra Juvefonne presenteres på ny utstilling. Geologisk kunnskap bidrar til å setter Juvefonnes utvikling inn i et klimahistorisk perspektiv.