Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

En nyoppusset Vestfløy på Geofysen skal samlokalisere klimaforskerne i Bergen.
Henriette Linge, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, har fått den pedagogiske kompetansegraden "Fremragende Underviser"
Det er mye spennende som foregår inne i undergrunnens ukjente hulrom. Grotter er på mange måter naturlige lavtemperaturslaboratorier hvor kjemiske prosesser kan observeres på nært hold og det er nettopp dette som gjør det så spennende og interessant.
Jostein Bakke leder et forskningteam som har et prosjekt på breen ved Folgefonna hvor de håper å avdekke eventuelle Geo farer fra breen.