Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Årets studenter og ledere fra Institutt for geovitenskap og Institutt for geografi på feltkurs 13.-23. juni. Bildet er fra Jutulhogget mellom Østerdalen og Rendalen.