Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Ny forskning viser at jordskjelv fører til avgassing og utslipp av CO2 fra grunnvann. Kanskje kan utslippene også varsle kommende skjelv.