Hjem

Kvartære geosystemer

Nyhetsarkiv for Kvartære geosystemer

Ny forskning viser at jordskjelv fører til avgassing og utslipp av CO2 fra grunnvann. Kanskje kan utslippene også varsle kommende skjelv.