Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Anne-Katrine Faber og Kerim Hestnes Nisancioglu fikk tildelt pris for støtte til nasjonale studentaktive forskningsprosjekter med prosjektet: IceFinse - feltkurs om Arktisk klima med fokus på studentaktiv forskning.