Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar. 
Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden, og gir innsikt i hva som kan skje med havnivået om den pågående globale oppvarmingen fortsetter å øke.