Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Femten universiteter og høyskoler får penger til å opprette utdanningstilbud som er tilgjengelige også utenfor campus. Det skal gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.