Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

– Nedgang i CO2-konsentrasjon i atmosfæren har trolig ført både til nedkjøling av havet og utvidelse av isdekket, mener klimaforsker Thomas Leutert. En ny studie endrer synet på nedkjølingen av Sørishavet.