Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

– Med dei store oppgåvene som vår nasjon og verdssamfunnet står overfor, er klimakunnskap viktigare enn nokon gong, seier ein glad direktør Tore Furevik. Kunnskapsdepartementet melder no at Bjerknesssenteret får forlenga støtta i fem år.