Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

UiB-student Aurora Baardsen tilbringer november om bord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Under ledelse av UiB-forskere skal studenter fra flere land undersøke klimaendringene og utvikle felles forståelse.