Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

- Det er en ære langt utover det jeg noen gang kunne drømme om. Det er også en stor ære for Universitetet i Bergen. For jeg har jo ikke gjort det alene. Mange forskere, studenter og hele Institutt for Geovitenskap har jo bidratt, sier professor emeritus Jan Mangerud som ble utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Professor emeritus Jan Mangerud ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning, er av H.M. Kongen utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Utnevnelsen er en anerkjennelse av Mangeruds innsats innen geovitenskap.