Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Klimakonferansen Ilulissat Science Forum ble arrangert for første gang, 2.-4. oktober. Det hele startet med offisiell åpning av lokalet ILLU Science and Art Hub, hvor UiB-professor Kerim Nisancioglu og forskningsprosjektet ClimateNarratives legger til rette for samarbeid med lokalbefolkningen.