Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Utforsking av isens hemmeligheter er bare begynnelsen for professor i klimadynamikk, Kerim Hestnes Nisancioglu, ved UiB og Bjerknessenteret. Fra sin lidenskap for naturen til politisk engasjement og nullutslippsrenovering av boliger, viser han hvordan individuelle handlinger kan bidra til globale endringer.
En ny studie viser hvordan dryppstein kan spille en avgjørende rolle i å rekonstruere fortidens klima. Den nye tilnærmingen gir oss et mer detaljert bilde av hvordan klimaet kan ha påvirket bosetningsmønsteret i Sør-Afrika for 45 000 år siden.
Fersk rapport fra University of the Arctic anerkjenner Universitetet i Bergen som Norges mest innflytelsesrike universitet og helt i verdenstoppen innen arktisk forskning.