Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Professor og overlege Knut Wester har vorte heidra med Kongens fortenstmedalje i gull. Utmerkinga fekk han for si verksemd innan nevrokirurgien og sitt engasjement for fagfeltet i Etiopia.