Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Helsepersonells motivasjon er en avgjørende faktor for kvaliteten på offentlige helsetjenester i Tanzania. En ny artikkel viser at opplevelse av urettferdige arbeidsvilkår er en viktig årsak for manglende motivasjon.